ติดต่อเต็นท์

พะเยากู๊ดคาร์

238/9 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่ต๋ำ

อ.เมือง จ.พะเยา

081-9614761 , 087-6806283